Agder naturmuseum og botaniske hage har betydelige bygningsmessige utfordringer. Mangel på bygninger vanskeliggjør videreutvikling av museet. Museumsdirektør Sigmund Spjelkavik mener at noe av museets behov kan avhjelpes i lokaler på Dømmesmoen, først og fremst den delen som omfatter bevaring av plantemateriale, en oppgave som vil støtte opp under nasjonale forpliktelser knyttet til internasjonale avtaler og mål som Norge har sluttet seg til, blant annet konvensjonen om bevaring av biomangfold.

Museet er for tiden også i dialog med Universitetet i Agder om nye samarbeidsformer. Dette vil kunne bety en styrking av tilbudet fra universitetets side og åpne for fornyet samarbeid på Dømmesmoen.

Museet eies av Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden