-Når vi nå åpner dette enestående bioavarmeanlegget her på Lista ser jeg dette som et ledd i en større sammenheng. Jeg har sagt tidligere at kloden vår har feber og vi må alle ta del i ansvaret og innrette oss i forhold til en slik utfordring. I Vest-Agder fylkeskommune har vi føringer vi følger opp fra en felles klima- og energiplan som vi i fjor vedtok i felleskap med Aust-Agder. Vi skal energieffektivisere våre bygg og redusere miljøskadelige utslipp. Vi skal bort fra elektrisk oppvarming til klimavennlige energikilder. Med dette nye biovarmeanlegget på Vanse dokumenterer fylkeskommunen og Farsund kommune hvordan vi i fellesskap tar ansvar, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han i dag åpnet anlegget sammen med ordfører Stein A. Ytterdahl.

Anlegget ligger kloss ved Lister vioderegående skole avdeling Lista. Det skal i tillegg til den

Biovarmeanlegg på Lista
Biovarmeanlegg på Lista
fylkeskommunale videregående skolen varme opp: Listahallen, Listaheimen, Lista ungdomsskole og garderobeanlegget på Vanse stadion. Oljefyrer og elektriske ovner som til nå har sørget for oppvarming kan nå skrues av. Kommunen og fylkeskommunen vil spare miljøet for et CO2-utslipp på 600 tonn i året ved å benytte biovarme i stedet.

-Det nytter å gjøre noe med det som er vår tids største utfordring. For oss i Farsund er dette en stor dag. Dette anlegget føyer seg inn i en rekke satsinger på gode klima- og energiprosjekter som nå pågår eller ligger i startgropen i nærområdet og Listerregionen, sa ordfører Ytterdahl. Han la også vekt på at biovarmeanlegget vil kunne benyttes til kunnskapsformidling. Den videregående skolen på Lista har allerede planene klare for å benytte anlegget i undervisningssammenheng. Også for Eilert Sundt Vitensenter, som fylkeskommunen driver i Farsund, vil anlegget ha betydning. –Vitensenteret skal gi kunnskap om bærekraftig energiproduksjon. Anlegget på Vanse er et element i dette, fastslo farsundsordføreren.
Biovarmeanlegget er det første av sitt slag i fylket. Det er Norsk Bioenergi AS som har etablert anlegget med tilhørende distribusjonsnett. Investeringen er på rundt 9 millioner kroner. Prosjektet får 1,7 millioner kroner i tilskudd fra Enova.
Biovarmeanlegg åpningsarrangementMange fulgte åpningsarrangementet.


av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mars 2011 | Skriv ut siden