Leder i Jernbaneforum Sør, fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa i Aust-Agder, har igjen fått bekreftet at Sørvestbaneprosjektet han står i bresjen for er den jerbaneinvesteringen som vil gi best samfunnsmessig avkastning. I en såkalt Høyhastighetsutredning har konsulentselskapet Atkins har sett på markedsgrunnlaget for høyhastighetstog i Norge. Hvis en høyhastighetsbillett koster det samme som fly i dag, tror konsulentfirmaet at markedet i 2024 vil være slik at det vil bli foretatt 3,3 millioner reiser i året på strekningen Oslo - Kristiansand/Stavanger. Hvis billetten koster det samme som tog i dag, øker markedet til 4,4 millioner reiser i året. Det er 12000 reiser per dag.

Skaiaa fastslår på grunnlag av analysen fra Atkins at Sørvestbaneprosjektet nå må være det utbyggingsprosjektet som først gjennomføres. -Denne strekningen har i tillegg et stort antall «underveisreisende», det vil si passasjerer som reiser kortere avstander på banen. I motsetning til Oslo-Bergen, vil det være mye trafikk mellom byene i Vestfold, Telemark og Agder. Norsk økonomi har råd til å gjennomføre dette. Hvis det også er politisk vilje, vil hele prosjektet Oslo-Stavanger kunne bli bygd i løpet av 15 år og stå helt ferdig rundt 2025. Men enkeltstrekninger vil kunne tas i bruk før det sier Skaiaa til Agderposten.

Det er også avklart at sju av ti ønsker å bruke høyhastighetstogene istedenfor fly og bil på de aktuelle strekningene dersom prisen blir den samme som for fly.Sørvestbanens-logo

Nå skal selskapet Multiconsult detaljanalysere mulighetene og utfordringene i det som er kalt: korridor sør, fra Stavanger til Oslo. En endelig rapport vil foreligge i februar 2012.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer
 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer