Leder i Jernbaneforum Sør, fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa i Aust-Agder, har igjen fått bekreftet at Sørvestbaneprosjektet han står i bresjen for er den jerbaneinvesteringen som vil gi best samfunnsmessig avkastning. I en såkalt Høyhastighetsutredning har konsulentselskapet Atkins har sett på markedsgrunnlaget for høyhastighetstog i Norge. Hvis en høyhastighetsbillett koster det samme som fly i dag, tror konsulentfirmaet at markedet i 2024 vil være slik at det vil bli foretatt 3,3 millioner reiser i året på strekningen Oslo - Kristiansand/Stavanger. Hvis billetten koster det samme som tog i dag, øker markedet til 4,4 millioner reiser i året. Det er 12000 reiser per dag.

Skaiaa fastslår på grunnlag av analysen fra Atkins at Sørvestbaneprosjektet nå må være det utbyggingsprosjektet som først gjennomføres. -Denne strekningen har i tillegg et stort antall «underveisreisende», det vil si passasjerer som reiser kortere avstander på banen. I motsetning til Oslo-Bergen, vil det være mye trafikk mellom byene i Vestfold, Telemark og Agder. Norsk økonomi har råd til å gjennomføre dette. Hvis det også er politisk vilje, vil hele prosjektet Oslo-Stavanger kunne bli bygd i løpet av 15 år og stå helt ferdig rundt 2025. Men enkeltstrekninger vil kunne tas i bruk før det sier Skaiaa til Agderposten.

Det er også avklart at sju av ti ønsker å bruke høyhastighetstogene istedenfor fly og bil på de aktuelle strekningene dersom prisen blir den samme som for fly.Sørvestbanens-logo

Nå skal selskapet Multiconsult detaljanalysere mulighetene og utfordringene i det som er kalt: korridor sør, fra Stavanger til Oslo. En endelig rapport vil foreligge i februar 2012.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer