Leder i Jernbaneforum Sør, fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa i Aust-Agder, har igjen fått bekreftet at Sørvestbaneprosjektet han står i bresjen for er den jerbaneinvesteringen som vil gi best samfunnsmessig avkastning. I en såkalt Høyhastighetsutredning har konsulentselskapet Atkins har sett på markedsgrunnlaget for høyhastighetstog i Norge. Hvis en høyhastighetsbillett koster det samme som fly i dag, tror konsulentfirmaet at markedet i 2024 vil være slik at det vil bli foretatt 3,3 millioner reiser i året på strekningen Oslo - Kristiansand/Stavanger. Hvis billetten koster det samme som tog i dag, øker markedet til 4,4 millioner reiser i året. Det er 12000 reiser per dag.

Skaiaa fastslår på grunnlag av analysen fra Atkins at Sørvestbaneprosjektet nå må være det utbyggingsprosjektet som først gjennomføres. -Denne strekningen har i tillegg et stort antall «underveisreisende», det vil si passasjerer som reiser kortere avstander på banen. I motsetning til Oslo-Bergen, vil det være mye trafikk mellom byene i Vestfold, Telemark og Agder. Norsk økonomi har råd til å gjennomføre dette. Hvis det også er politisk vilje, vil hele prosjektet Oslo-Stavanger kunne bli bygd i løpet av 15 år og stå helt ferdig rundt 2025. Men enkeltstrekninger vil kunne tas i bruk før det sier Skaiaa til Agderposten.

Det er også avklart at sju av ti ønsker å bruke høyhastighetstogene istedenfor fly og bil på de aktuelle strekningene dersom prisen blir den samme som for fly.Sørvestbanens-logo

Nå skal selskapet Multiconsult detaljanalysere mulighetene og utfordringene i det som er kalt: korridor sør, fra Stavanger til Oslo. En endelig rapport vil foreligge i februar 2012.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

  • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
    av elma11, 06.08.19

    En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

    Les mer
  • Stortingsbygget - Utsnitt
    av jto, 24.06.19

    90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

    Les mer
  • E39 Skilt
    av jto, 20.06.19

    Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

    Les mer

Siste fra Utdanning

  • Skolefrokost I Vennesla
    av jto, 21.08.19

    METTET 400

    Les mer
  • Førerkort
    av jto, 25.06.19

    Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

    Les mer
  • Gratis Sommerkurs I 2019
    av jto, 05.06.19

    Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

    Les mer