Mot slutten av 1995 ryddet mandalitten Ludvig Hope Faye pulten på fylkesordførerkontoret i Vest-Agder fylkeskommune. Da hadde han bak seg hele 35 år i kommune- og fylkespolitikken. Fra han i 1975 ble valgt inn som fylkespolitiker for Vest-Agder Høyre, la han i løpet av 20 år - frem til 1995, bak seg et omfattende arbeid innen en rekke samfunnsområder som ikke kun begrenset seg til Vest-Agder. De siste åtte årene i fylkeskommunene var han fylkesordfører. Med sin politiske tyngde, innsikt og erfaring innehadde han i mange år i en rekke verv i flere sentrale politiske organer hvor både nasjonale og internasjonale oppgaver sto i fokus.

-Han var en entusiastisk fylkesordfører. Og han ledet det politiske arbeidet i fylkeskommunen på en måtte som satte spor etter seg i mange år. Han var både løsningsorientert og opptatt av samarbeid, sier nåværende fylkesordfører Thore Westermoen til ”gammelordføreren” i anledning hans 80-årsdag 4. mars.

Da Faye ved avgangen som fylkesordfører ble intervjuet i fylkeskommunens bedriftsavis uttalte han: -Jeg har ikke gruet meg en eneste dag for å gå på jobb. Når en har vært så heldig må en konkludere med at det har vært gode år. Det innebærer allikevel ikke at det bare har vært en seilas i medvind. I perioder har det vært motvind, ja, endog med storm i kastene. På spørsmål om hva som var vanskeligst og forårsaket de heftigste stormkastene er han sylklar. -Det har uten tvil vært sykehusstrukturen i fylket.

I bedriftsavisintervjuet ble han avslutningsvis spurt om hva han ville etter avsluttet fylkespolitisk karriere. -Nobody knows, lød svaret. Gjennom medieoppslag er det ikke tvil om at han fortsatt er opptatt av politikk. Og han holder kontakten med fylkeskommunen ved blant annet å stille opp på flere fylkeskommunale arrangementer i løpet av året.

Politikere og ansatte i Vest-Agder fylkeskommune sender varme ønsker til ”gamleordføreren” i anledning 80-årsdagen.
Fylkesordførerne Faye, Westermoen, Hægeland og SvindlandFire av fylkesordførerne samlet. Fra venstre. Ludvig Hope Faye, Thore Westermoen, Niels-Otto Hægeland og Kjell Svindland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mars 2011 | Skriv ut siden