Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal kunne anvende 500 000 kroner til videre rehabilitering på Nordberg fort i Farsund kommune i 2011 ut fra en prioritert plan. For årets midler tas det sikte på blant annet å ferdigstille et kontorbygg, klargjøre et bygg for utleie, ferdigstille et møterom, bedre skiltingen, foreta sikring av utearealer og rydde etter hogst. Tiltakene er nødvendige for å sette anlegget i stand slik at en får til en optimal bruk av hele anlegget.

Nordberg fort på Lista er et regionalt/nasjonal kulturminne. Det var bakgrunnen for at stedet ble overtatt av Vest-Agder fylkeskommune i juli 2002 da forsvaret vedtok å avhende området til sivilt bruk. Fylkeskommunen forvalter i tillegg Penne Gård på vegne av Riksantikvaren, leier Lista fyrstasjon av Kystverket og eier Maberg fjellhall som leies ut til Vest-Agder-museet IKS som magasin for deler av museets samlinger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mars 2011 | Skriv ut siden