Våren 2009 ble det politisk vedtatt at Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner i fellesskap skulle gå til innkjøp av kunstverket ”Sølvregn” som utsmykningsgave til nye Campus Grimstad. Aust-Agder skulle bidra med 600.000 kroner og Vest-Agder med 400.000 kroner. I ettertid har det vist seg vanskelig å få realisert dette verket. Heller ikke alternative kunstverk,som kunne plasseres samme sted, har vært mulig å finne så langt. Universitet i Agder har derfor bedt om at gaven kan omdisponeres til annet kunstnerisk formål knyttet til den nye campusen i Grimstad. Nå har fylkeskommunene i fellesskap kommet frem til at kunstverket ”Kouros” av Arve Rønning er passende. Fylkesutvalget i Aust-Agder sa ja til dette mandag. Fylkesutvalget i Vest-Agder behandler saken om kort tid.

Det var tekniske og kostnadsmessige grunner som gjorde at en ikke kunne realisere det opprinnelige prosjektet. En gruppe bestående av representanter fra UiA, Vest-Agder fylkekommune og Aust-Agder fylkeskommune har foretatt en gjennomgang av aktuell plassering av et kunstverk sammen med UiA, og konkludert mulig plassering utendørs.

Deretter har en hatt en gjennomgang av mulige kunstnere, med sikte på å avklare mulige leverandører for et kunstverk til dette formålet. Gruppen har konkludert med at en vil foreslå at en velger å inngå avtale med Arve Rønning om kunstverket ”Kouros.” Gruppen har vektlagt originalitet, materialvalg og at verket vil passe svært godt på den foreslåtte plassen nær hovedinngangen til UiA-Grimstad.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mars 2011 | Skriv ut siden