Det kjøpes inn for mer enn 330 milliarder kroner årlig i offentlig forvaltning. Hvordan unngår vi “svarte hull” i anskaffelsesprosessene for på den måten å sikre arbeidsgivers omdømme? Hvordan omsetter vi vårt samfunnsansvar fra ord til handling? ”Samarbeid mot svart økonomi” arrangerer 8. april et formiddagsseminar om temaet: ”Offentlige innkjøp av varer og tjenester. Hvordan kan offentlige etater bidra til virksomhetens omdømme? Hvordan unngår vi å gjøre feil som kan bidra til negativ oppmerksamhet?”. Seminaret finner sted på Rica hotell Grimstad fra klokken 09.00 til 12.15 og avsluttes med lunsj.

Det er hentet inn flere kjente foredragsholdere. Børre Pettersen vil ta for seg konsekvensene av svart økonomi. Han jobber som spesialrådgiver ved samfunnspolitisk avdeling i LO og har blant annet ansvaret for bekjempelse av useriøsitet i arbeidslivet. Nina Ramstad Aatlos foredrag har tittel: Fallgruver i anskaffelsesprosessene. Hun kommer fra KS Advokatene og arbeider med rettsområdene som går inn i faggruppen konkurranseeksponering, individuell arbeidsrett og generell kontraktsrett. Jan Olaf Dukan vil se på omdømmebygging fra et entreprenørperspektiv. Han

er advokat og daglig leder av EBAS, Sørlandets avdeling av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), bransjeforening for Norges ledende entreprenører. Det vil også bli en bolk om gode tiltak for å sikre seriøsitet hvor erfaringer fra Kilden vil bli presentert

Seminaret er gratis. Påmelding sendes pr. e-post til iren.sommerset@skatteetaten.no  innen 23. mars.
Invitasjon-formiddagskonferanse

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mars 2011 | Skriv ut siden