-For søndagsskolen i Norge er fastelavnssøndag 1844 «fødselsdagen». Da ble den første søndagsskolen her til lands begynt i Stavanger. Men året 1911 ble på flere måter et merkeår for søndagsskoleunionen. En av de viktige tingene var det at Vest-Agder Søndagsskolekrets ble dannet. Hjertelig til lykke med 100 års-jubileumet, og stor takk for det arbeidet dere gjør og har trofast gjort i 100 år, sa fylkesordfører Thore Westermoen i en hilsen på jubileumsmarkeringen for Vest-Agder Søndagskolekrets sist helg.

-Søndagsskolen er viktig! Den formidler bibelfortellinger, opplevelser og fellesskap til barn. Det er ikke mulig å måle hvilke frukter søndagsskolen har båret hos titusenvis av barn og deres familier, men jeg er overbevist på at betydningen er enorm. Mitt bilde av søndagsskolen er at det er et utadvendt og inkluderende arbeid, som betyr mye både for enkeltmennesker og for nærmiljøet, ja – for vårt store fellesskap i det hele tatt. Det er gledelig at søndagsskolen har opplevd en flott vekst de siste årene, sa fylkesordføreren.

-Jeg mener søndagsskolen i våre dager er viktigere enn noen gang, da mulighetene for barna til å lære bibelhistorie og få kristen kunnskap er dårligere enn før både i skole og i samfunnet forøvrig. Mye går tapt for vårt samfunn dersom vår 1000-årige kristne kulturarv ikke holdes i hevd.

-Nå gjelder det at vi i Norge makter å ta vare på det verdigrunnlaget vi har bygd på i 1000 år, og ikke sager av den greina vi sitter på ved å kaste vrak på kristen tro og moral som samfunnsbyggestein. Dere i Søndagsskolen ser dette klart, og er viktige medarbeidere i verdikampen som er i gang, sa Thore Westermoen og overrakte jubilanten en gavesjekk på 10.000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune i anledning av jubileet.
Vest-Agder Søndagsskolekrets jubileumsbanner

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mars 2011 | Skriv ut siden