Det Digitale Agder har startet arbeidet med et nytt prosjekt med særlig vekt knyttet til mobildekning. Fylkesutvalget vedtok tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune gir sin tilslutning til Det Digitale Agder sitt prosjektopplegg. Fylkeskommunen vil delta for å bedre mobildekningen, opprettholde og forsterke bredbåndsdekning og delta i felles innkjøp av bredbåndskapasiteter og telefoni. Fylkesutvalget forutsetter å bli informert under veis i prosessen. Det må videre utarbeides et forslag til kostnadsfordeling i god tid før eventuell kontraktsinngåelse.

Det legges opp til et stort spleiselag der staten, fylkeskommunene og kommunene er deltakere. Forutsatt deltakelse fra alle kommunene, blir det tatt sikte på at kommunene sin andel vil ligge innenfor en samlet ramme på 15-20 mill. kroner. Aust- og Vest-Agder fylkeskommunene har vedtatt å dekke kostnader til blant annet prosjektadministrasjon med en økonomisk ramme for Vest-Agder fylkeskommune på 948.000 kroner.

Det er gjennomført et eget forprosjekt hvor ambisjonen er å løfte innvendig dekning for fastboende fra 95 prosent til 98prosent.

Utviklingen som skjer innenfor mobil kommunikasjon viser at mobildekning vil være et viktig bidrag til god bredbåndsdekning. I tillegg til mobildekning, vil innkjøp av bredbåndskapasitet og telefoni være sentrale elementer i prosjektet. Prosjektet har dessuten ambisjon om å opprettholde “digital allemannsrett” i landsdelen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mars 2011 | Skriv ut siden