Videreutvikling av Nordberg fort på Lista er nå på fylkespolitisk dagsorden. Fortet er et regionalt/nasjonal kulturminne. Det var bakgrunnen for at stedet ble overtatt av Vest-Agder fylkeskommune i juli 2002 da forsvaret vedtok å avhende området til sivilt bruk. Fylkeskommunen forvalter i tillegg Penne Gård på vegne av Riksantikvaren, leier Lista fyrstasjon av Kystverket og eier Maberg fjellhall som leies ut til Vest-Agder-museet IKS som magasin for deler av museets samlinger. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag inn for at fylkesutvalget i neste uke skal bevilge 500 000 kroner til videre rehabilitering på Nordberg fort i 2011 ut fra en prioritert plan.

Administrasjonen på Nordberg fort består i dag av en administrativ leder og en håndverker samtNordberg fort en vedlikeholdsarbeider. I tillegg er det et godt samarbeid med Vest-Agder museet Lista om formidling av stedets historie. Farsund kommune, VAM avdeling Lista og fylkeskommunen har dannet et samarbeidsråd for gjensidig informasjon.

For årets midler tas det sikte på blant annet å ferdigstille et kontorbygg, et bygg for utleie og et møterom, å bedre skiltingen, å foreta sikring av utearealer og rydde etter hogst. Tiltakene er nødvendige for å sette anlegget i stand slik at en får til en optimal bruk av hele anlegget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer