I går åpnet fylkesordfører Thore Westermoen Fylkesmessen for Ungt Entreprenørskap Agder på Campus Grimstad. Han ble svært imponert over de mange aktive elevene og elevbedriftene han fikk se. -Ungt Entreprenørskap er et område hvor Agder – både Vest-Agder og Aust-Agder - utmerker seg i nasjonal sammenheng. Det er vi veldig stolte av. Rundt 200 ungdomsbedrifter er i år registrert i Agder. Det vil si at en svært stor del av elevmassen driver en bedrift i skoletiden i dette skoleåret. Det nasjonale snittet er 20 prosent - altså er vi helt i toppen i landet, sier han.

-Dette er resultat av en målbevisst satsing fra de samarbeidspartnerne som står bak – hvor jeg er stolt av å si at fylkeskommunene er en hovedsamarbeidspartner. Vi satser på entreprenørskap fordi det er en god måte å lære på om viktige samfunnsforhold, men også fordi det er en artig måte å lære på for elevene. Sist skoleår var neste 11000 elever og studenter i Agder med på aktiviteter i regi av Ungt entreprenørskap. I hele landet er det over 150000. Det er fantastisk. Det har stor betydning for den enkelte, for skolene og ikke minst for samfunnsutviklingen, sier Westermoen.

-Elevbedrift og ungdomsbedrift er realistisk læring. Deltagerne lærer å kjenne egen styrke og egne svakheter. De lærer å ta avgjørelser som får direkte konsekvenser for dem selv, og må samarbeide tett med andre. De skaffer seg kontakter i næringslivet og forstår at det går an å lære mye uten å bruke vanlige lærebøker og utenfor klasserommet. Og - de får lære at bare ved hardt arbeid blir det gode resultater, men da er jo gleden desto større, understreker fylkesordføreren.


av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mars 2011 | Skriv ut siden