Telemark fylkeskommune fortsetter å holde høyt trykk for å få byggestart på Eidangerparsellen i 2012, skriver Telemark fylkeskommune på sin nettside. Forbindelsen mellom Larvik og Porsgrunn er et viktig ledd i å få bygget ut Sørvestbanen hvor blant annet Vestfoldbanden og Srlandsbanen kobles sammen..Ettersom andre og mye større jernbaneprosjekter også er under planlegging, kan det være avgjørende for Eidangerparsellen å komme inn på statsbudsjettet for 2012.

Denne uken spurte Telemarks fylkesordfører Gunn Marit Helgesen om samferdselsminister KleppaGunn Margit Helgesen kan bekrefte at Eidangerparsellen blir fulgt opp fra departementets side i 2011.Da prosjektet ikke kom med i statsbudsjettet for 2011, var begrunnelsen at Samferdselsdepartementet først skulle gjennomføre en kvalitetssikring, KS2. Kvalitetssikringen skulle også innholde en vurdering av enkelt- eller dobbeltspor.
- Så langt vi kjenner til, har kvalitetssikringen ikke startet opp, skrev fylkesordføreren i et brev til statsråd Kleppa. Hun ba om å bli informert om framdriften i kvalitetssikringsprosessen, og viste til at Kleppa tidligere har lovet å gjøre at hun kan for at Eidangerparsellen kan få oppstartbevilgning i 2012.
Jobber for 2012
Svaret fra statsråden har ikke kommet til fylkeskommunen enda, men i et intervju med NRK Telemark 21. februar bekrefter hun at Eidangerparsellen blir fulgt opp. Hun sier at hun forstår utålmodigheten, men at kvalitetssikringen er i rute. Kleppa gjentar at hun vil gjøre det hun kan for at det blir oppstart i 2012. Hun legger samtidig til at statsbudsjettet ikke er lagt enda, og at det er da det endelige svaret kommer.
Telemark fylkeskommune vil også ta opp Eidangerparsellen når Stortingets transport- og kommunikasjonskomite kommer på befaring i mai.

På facebook
Eidangerparsellen har også fått sin egen side på facebook. Siden heter "Bygg Eidangerparsellen nå", og følger utviklingen i saken. Siden følges av 7-800 facebook-venner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer