Vannregionmyndigheten for vannregion Agder ved Vest-Agder fylkeskommune varsler med dette iht Plan- og bygningsloven § 8 - 3 om at arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder igangsettes. Vannregion Agder dekke vassdragene i hele Aust og Vest-Agder, i tillegg til deler av Telemark.

Forvaltningsplan for vannregionen skal sikre helhetlig beskyttelse og fremme bærekraftig bruk av vassdrag, kystvann og grunnvann. Forvaltningsplanen utarbeides i henhold til forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Planprogram for forvaltningsplanen for vannregion Agder er nå lagt ut på høring. Det er tilgjengelig på Vannportalen.no og på hjemmesidene til fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder. Høringsperioden er til 11.08.2011.

Eventuelle innspill kan gis til Vannregion Agder ved Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND. For spørsmål eller avklaringer kan det tas kontakt med prosjektleder Tonje Rundbråten, 38074500, rud@vaf.no, eller fylkesordfører Thore Westermoen, twe@vaf.no.


av Siv Hemsett, publisert 28. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer