Det er spørsmålet som står på dagsordnene, når Klimapartnere arrangerer seminar 17. mars i Kristiansand. Vest-Agder fylkeskommune er en av en rekke offentlige og private bedrifter som er medlem i Klimapartnere.Arealplanlegging må bidra til at samfunnets fysiske strukturer tilpasses klimaendringene og til at våre fysiske omgivelser formes slik at klimagassutslippene kan reduseres. Med dagens energibruk,  transportmønster, forbruk og avfall er dette en utfordring, men også en mulighet til å utvikle en strategi for å møtre fremtidens klimautfordringer. Dette er noe av det Klimapartnere jobber med.

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden