”Prosjekt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser” har invitert Jan Petter Nerhus fra Grønt Punkt Norge for å informere offentlige innkjøpere og andre interesserte om hvordan returordningen for brukt emballasje fungerer, hvorfor vi skal stille krav og hva kontrollmedlemskap innebærer. Det inviteres til informasjonsmøte om Grønt Punkt Norge i Fylkeshuset i kristiansand 14. april 2011 fra klokken 09:00 til 10:30. Påmelding til ylva.svedenmark@vaf.no. Siste påmeldingsdag 8. april.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har besluttet at offentlige innkjøpere skal stille krav til sine leverandører om at de er medlem i en returordning for brukt emballasje, og oppfordrer alle offentlige virksomheter at tegne(gratis kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge. Kontrollmedlemskap innebærer at den enkelte offentlige instans forplikter seg til å kreve at alle vareleverandører er medlem i en returordning for brukt emballasje.

Mange leverandører oppfyller ikke sine avtalerettslige forpliktelser til å betale for sortering, innsamling og gjenvinning av emballasjeavfallet fra egne leveranser. De er derfor ”gratispassasjerer” som er med på å uthule de norske returordningene og dermed også skaffer seg et uberettiget konkurransefortrinn. Disse leverandørene får heller ikke noe insitament til å redusere omfanget av emballasje og finne fram til mer miljøvennlige alternativer.

Grønt Punkt Norge er et non-profit selskap som sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. Per i dag er Grønt Punkt Norge eneste returordning for brukt emballasje med åpen tilslutning for alle virksomheter. Mer informasjon om Grønt Punkt Norge: www.grontpunkt.no.


av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mars 2011 | Skriv ut siden