- Regjeringa er oppteken av å få meir veg for pengane. Å oppretta regionale bompengeselskap skal etter kvart føra til reduserte kostnader på 50 til 100 millionar kroner årleg for alle bompengeprosjekta i landet. Per mars 2011 er det 50 bompengeprosjekt og 47 bompengeselskap i Noreg. Etter ny organisering vil ein etter kvart kunna koma ned i 19 selskap eller færre. Tanken er at fylkeskommunane skal samla alle bompengeprosjekta sine i eit bompengeselskap, medan dagens organisering i hovudsak inneber eit selskap per prosjekt. Dersom fleire fylke ønskjer å samarbeida ved å samla prosjekta sine i eit felles bompengeselskap, opnar ordninga òg for dette, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i ei pressemelding.

- Dei frigjorde inntektene ved meir effektiv drift kan nyttast på fleire måtar, til dømes til å byggja meir veg eller forkorta innkrevjingsperioden for bompengeprosjekta, seier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet har bede Vegdirektoratet om å førebu ordninga med fylkeskommunale bompengeselskap som kan omfatta fleire bompengeprosjekt. Eit sentralt krav vil vera at det ikkje må skje kryssubsidiering mellom dei ulike bompengeprosjekta.

Departementet vil få ei skisse til nærare utforming av ordninga frå Vegdirektoratet seinast innan utgangen av 2011. Vegdirektoratet er allereie i gang med den vidare utforminga av ordninga, i lag med fylkeskommunane Buskerud, Hordaland og Sør-Trøndelag.
Bomstasjonen på E39 Kvinesheia


av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer