KS er bekymret for at det ikke følger penger med når veistandarden blir skjerpet på grunn av nye EU-krav, skriver Kommunal Rapport. Nye standarder vil føre til økte kostnader til å vedlikeholde veinettet. Det har ikke fylkeskommunene penger til å dekke. Om kravene øker uten at fylkeskommunene får penger, vil etterslepet bare øke, sier Hans L. Clementz ved avdeling for samfunnsutvikling i KS til avisen.

Da fylkesordførerne nylig var samlet stilte de seg samlet bak en uttalelse hvor de mener fylkeskommunene må overta administrasjonen av fylkesveiene fra Statens vegvesen. De oppfatter ordningen med en felles administrasjon bestående av fylkeskommunene og vegvesenet er uryddig og fungerer dårlig. Blant annet mener de at fylkeskommunene blir økonomisk ansvarlig for feil som gjøres av Statens vegvesen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 28. februar 2011 | Skriv ut siden