Kommunene og fylkeskommunene må sikres en inntektsutvikling i 2012 som gir mulighet til å gi innbyggerne pålitelige velferdstjenester. Dette sier Halvdan Skard, leder i KS hovedstyre, i forbindelse med at KS møter Regjeringen i det første av de fire faste møtene i 2011. Møtet avholdes i forkant av Regjeringens budsjettkonferanse. KS møter politisk ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet og Finansdepartementet. -Staten og kommunesektoren har et felles ansvar for å gi innbyggerne et sannferdig bilde av hvilke oppgaver som kommunene og fylkeskommunene faktisk kan løse innenfor de inntektsrammene som er gitt. Løfter er til for å holdes, men hvis det ikke er ressurser til å gjennomføre alle løftene, bør man heller love mindre, sier Skard.

I møtet presenterer KS sine forventninger til veksten i kommunenes frie inntekter i 2012. Samtidig legger Teknisk Beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi frem en rapport som konkluderer med at kommunene og fylkeskommunene samlet vil få merutgifter i 2012 knyttet til befolkningsutviklingen på om lag 2,5 mrd kroner. - Vi legger til grunn at kommunesektoren sikres en inntektsutvikling i 2012 som gir mulighet til å videreføre velferdstjenestene og utvikle dem i pakt med de politiske løfter som er gitt, sier Halvdan Skard.

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mars 2011 | Skriv ut siden