Det lokale engasjementet vil alltid være avgjørende for om vi lykkes i kampen mot mobbing, og hovedinnsatsen må komme der barn og unge oppholder seg til daglig, skriver Kunnskapsminister Kristin Halvorsen i et innlegg i flere aviser. Hun er opptatt av å sikre barn og unge en trygg skolehverdag. -Vi skal sikre at vi har et tydelig lovverk som etterleves, gjennomføre effektivt tilsyn av skolene og utdanne gode klasse- og skoleledere. Likevel er det nødvendig med et kontinuerlig holdningsskapende arbeid. Barn og unge skal vite at de blir tatt på alvor hvis de rapporterer om mobbing. Informasjon om at mobbing forekommer skal følges av handling, skriver hun.

-Verken regjering eller kommunestyrer kan vedta en mobbefri skole. Men engasjement, kunnskap og systematisk arbeid kan feie mobbingen av banen. Mobbeproblemet er allemannseie. Skal vi få mobbetallene ned, må alle - fra regjering, ordførere og rektorer, til foreldre, lærere og medelever stå sammen om å ta ansvar og bidra til at ingen opplever å få barndom og oppvekst ødelagt av vonde opplevelser. Dette arbeidet krever daglig innsats, personlig engasjement og tydelige formelle virkemidler, skriver ministeren.
Halvorsen peker på Opplæringsloven som slår fast at alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. -Det er ikke en rettighet alle elever får oppfylt. Universitetet i Oslo har fått i oppdrag å gå gjennom lovverket for å se om det på enkelte områder kan være nødvendig å gjøre det enda tydeligere. Vi må forsikre oss om at loven beskytter enkeltindivider slik den er tenkt. Hvis grove overgrep kan finne sted uten at loven gir offeret beskyttelse, må den revideres.
Kunnskapsministeren viser til at de alvorligste mobbesakene som fylkesmennene har fått kjennskap til, er saker som ofte har gått over lang tid, hvor det med tiden har oppstått en konflikt mellom skole og hjem. -Foreldre og foresatte skal få mer støtte der hvor mobbesaker ikke er løst på en tilfredsstillende måte. Universitetet i Oslo ser derfor også på hvordan foreldre kan få bedre bistand og rettledning, for eksempel i form av en ombudsfunksjon. Men målet er at flest mulig saker finner en løsning før det blir alvorlig og uten at det skaper en skole-hjem konflikt., skriver hun og konkluderer med at til syvende og sist handler det om at hver enkelt av oss tar ansvar for våre barns oppvekstmiljø, tør gripe inn mot mobbing og selv går foran som et godt eksempel.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer