Elevene roper etter mer praksis og mindre teori, og lærerne ønsker mer motiverte elever. Dette blir nå en realitet i et nytt samarbeid mellom Universitet i Tromsø og Ungt Entreprenørskap. Som hittil eneste lærerutdanning, skal studentene ved Universitetet i Tromsø utdannes i entreprenørskap som pedagogisk metode. - For at neste generasjon skal oppøve kreativitet og engasjement er det viktig at lærerstudentene får entreprenørskap som en del av utdanningen. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap får studentene til å kjenne entreprenørskap på kroppen og ikke bare som et teoretisk begrep, sier Sonni Olsen, instituttleder ved Universitet i Tromsø.

”Å lære ved å gjøre" står i sentrum for all aktivitet som lærerstudentene ved Universitetet i Tromsø nå skal læres opp i. Det handler blant annet om å gi elevene en sjanse til å se muligheter i eget lokalmiljø, gi dem tro på fremtiden og bygge en sterk forankring til egen landsdel. Forskning viser at entreprenørskap i utdanningen øker etablererraten, fremmer trivsel og motivasjon, øker tilhørigheten til hjemstedet samt styrker kjennskapen til behov og muligheter i lokalmiljøet. Gjennom praktisk læring lærer elevene å anvende teoretisk kunnskap på virkelige utfordringer og behov. Ved bruk av Ungt Entreprenørskap sine programmer skal studentene i praksisperioder få erfaring med entreprenørskap i skolen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer