Sykefraværet nasjonalt er, i følge en pressemelding fra Arbeidsdepartementet, redusert med 7,5 prosent fra fjerde kvartal 2009 til fjerde kvartal i 2010. I fjerde kvartal 2010 var sykefraværet nasjonalt 7,0 prosent mot 7,6 prosent i fjerde kvartal 2009. Nylig la personalsjef Odd Joar Svensson frem enda bedre tall for Vest-Agder fylkeskommune. I 2008 var sykefraværet i fylkeskommunen på 6,9 prosent, i 2009 på 6,3 prosent og for 2010 ble sykefraværet redusert helt ned til 5,0 prosent. På det høyeste var sykefraværet i begynnelsen av 2008 helt opp på nærmere åtte prosent, mens det på det laveste var nede mot fire prosenttallet i tredje kvartal i 2010. Bak den gledelige utviklingen ligger et systematisk arbeid på dette området både sentralt og i de enkelte driftsenhetene i fylkeskommunen.

Når det gjelder utviklingen nasjonalt sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm at en gjennom hele 2010 har sett en nedgang i sykefraværet. -Nå er det avgjørende at alle parter fortsetter og intensiverer innsatsen med sikte på å nå sykefraværsmålet i IA-avtalen, sier hun.

Regjeringen og partene i arbeidslivet arbeider med oppfølging av IA-avtalen og protokoll av 24. februar 2011. Det omfatter både tiltak rettet mot sykmelder og endringer i sykefraværsoppfølgingen.

I Vest-Agder fylkeskommune pågår arbeidet med oppfølging av en revidert IA-avtale for fullt denne våren med målsetting om en fortsatt positiv utvikling.


av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mars 2011 | Skriv ut siden