Det var en markant økning i antall kjøretøyer som passerte de to bomstasjonene i Lister i februar. Daglig leder i Lister Bompengeselskap AS Gunnar Haddeland legger nå frem en statistikk som viser at det samlet sett i løpet av måneden var en økning i trafikken på hele 8,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Haddeland antar at den store økningen delvis kan ha sammenheng med at fylkesvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal var periodevis stengt i februar. Totalt passerte det 178 063 kjøretøyer gjennom Lister-bommene i februar i år, mens tilsvarene antall i februar i fjor var 163 710.

Ser en januar og februar i år under ett var det en samlet trafikkvekst på 3,5 prosent. Til tross forBomstasjonen på E39 Kvinesheia solid økning på i bompasseringer på fylkesvei 43 mellom Lyngdal og Farsund i februar var resultatet for januar så svakt at det i den bommen i løpet av de to månedene var en nedgang på totalt 0,3 prosent. Det som drar opp er at tilsvarende resultat for bommen på Kvinesheia (bildet) var på hele 6,3 prosent.

av admin, publisert 28. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer