Mandag 21. mars takket John Olsen ja til stillingen som direktør for Vest-Agder-museet IKS. John Olsen er 34 år og direktør for Gudbrandsdalsmusea. Han tiltrer stillingen 1. oktober. Frem til det er det Agnete Kjellin som er konstituert som direktør. Olsen kommer fra Randaberg utenfor Stavanger, er utdannet arkeolog fra Universitetet i Bergen med støttefag i etnologi, religionshistorie og offentlig rett. Han er gift og har to barn.

Olsen har vært ansatt ved Gudbrandsdalsmusea siden 2003, de siste årene som direktør. Her har han blant annet vært med å lede arbeidet med konsolidering av 16 småmuseer i Gudbrandsdalen. I tillegg er han prosjektleder for "Villreinfangsten som verdensarv

av Eikeland, Inge, publisert 24. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer