Mandag 21. mars takket John Olsen ja til stillingen som direktør for Vest-Agder-museet IKS. John Olsen er 34 år og direktør for Gudbrandsdalsmusea. Han tiltrer stillingen 1. oktober. Frem til det er det Agnete Kjellin som er konstituert som direktør. Olsen kommer fra Randaberg utenfor Stavanger, er utdannet arkeolog fra Universitetet i Bergen med støttefag i etnologi, religionshistorie og offentlig rett. Han er gift og har to barn.

Olsen har vært ansatt ved Gudbrandsdalsmusea siden 2003, de siste årene som direktør. Her har han blant annet vært med å lede arbeidet med konsolidering av 16 småmuseer i Gudbrandsdalen. I tillegg er han prosjektleder for "Villreinfangsten som verdensarv

av Eikeland, Inge, publisert 24. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer