Det er naturlig at fylkeskommunens eksisterende politikk på friluftsområdet blir lagt til grunn vedTursti behandling av søknader om tilskudd og sikring av friluftslivsområder. Vest-Agder fylkeskommune har de siste årene hatt et regionalpolitisk mål om at ”Alle skal ha mulighet for å delta i idrett og friluftsliv som helsefremmende og trivselskapende aktiviteter i sin hverdag. Dette bør fremdeles være et overordnet premiss for tildeling av tilskudd og sikring av arealer for friluftsliv. Videre bør også mål og strategier fra fylkeskommunens gjeldende planer legges til grunn.

Rammen for friluftslivsmidlene som fylkeskommunen nå forvalter, tildeles årlig over statsbudsjettet. Tilskuddsrammen kan variere fra år til år. For 2011 er rammen på til sammen 2,9 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer