Kommunal- og regionaldepartementet har i år satt av totalt 30 millioner kroner til satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). I utgangspunktet er det satt av 1 million kroner per fylke. Fylkeskommunen må søke om midler hvert år og legge fram plan om hva midlene skal brukes til. Programmet startet opp i 2010 og skal vare ut 2014. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø sluttet seg i dag til administrasjonens opplegg for bruk av midlene i år. Saken sluttbehandles i fylkesutvalget i neste uke. Årets midler planlegges benyttet til å etablere et ressurssenter for byggeskikk knyttet til den historiske trebyen i Flekkefjord, til å etablere en felles planressurs for indre bygder, til å bidra til byutvikling i Flekkefjord kommune og til å bidra til kompetanseheving i kommunene med hensyn til planlegging.

Ved å anvende midlene på denne måten vil en oppnå å styrke innsatsen og samarbeidet med de kommuner som ikke har tatt del i befolkningsøkningen som skjer i de mer sentrale deler i fylket. Videre vil en bidra til at kommunene tilføres kompetanse som igjen kan bidra til verdiskaping. I tillegg skal tiltakene medføre at målene i ”Regionplan Agder 2020 Med overskudd til å skape” gjennomføres.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer