- Tilsynsoppgåvene til Statens vegvesen skal leggjast til ei eiga eining direkte under vegdirektøren. Det skal vera eit tydeleg organisatorisk og styringsmessig skilje mellom tilsynsverksemda og anna verksemd i etaten. Vegtilsynet skal vera på plass første halvår 2012 og leggjast til Voss, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.Vegtilsynet får ved oppstart fem til ti tilsette. Det skal mellom anna føra tilsyn med at staten, fylkeskommunane og kommunane har naudsynte system for å oppfylla fastsette krav til tryggleik. Opprettinga av vegtilsynet er i tråd med handsaming i Stortinget hausten 2010.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer