- Tilsynsoppgåvene til Statens vegvesen skal leggjast til ei eiga eining direkte under vegdirektøren. Det skal vera eit tydeleg organisatorisk og styringsmessig skilje mellom tilsynsverksemda og anna verksemd i etaten. Vegtilsynet skal vera på plass første halvår 2012 og leggjast til Voss, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.Vegtilsynet får ved oppstart fem til ti tilsette. Det skal mellom anna føra tilsyn med at staten, fylkeskommunane og kommunane har naudsynte system for å oppfylla fastsette krav til tryggleik. Opprettinga av vegtilsynet er i tråd med handsaming i Stortinget hausten 2010.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer