Informasjon om tilskuddsordninger innen kultur er alltid interessant. For andre gang i løpet av et år er det stor påmelding til seminaret om nettopp dette. Vest-Agder fylkeskommune og Sørlandets Europakontor (SEK) arrangerte seminar i samarbeid med Kulturfabrikken i Mandal, http://kulturfabrikken.biz/. Ordførere, kulturmedarbeidere og frivillige organisasjoner kom fra flere kommuner i Agder.

Informasjonsrådgiver Mari Johansen og rådgiver for EUs kulturprogram, Velaug Bollingmo, kom fra Norsk Kulturråd og fortalte om nasjonale og europeiske ordninger, Christin Bjerke fra Nordisk Informasjonskontor fortalte om nordiske støtteordninger. Tor Arne Johnsen i SEK fortalte om muligheter for veiledning, og erfaringer de har med å hjelpe søkere prosessen fra idé til partnersøk og til å sende søknad til Brussel. Eystein Ellingsen fra Stiftelsen Arkivet fortalte om sine erfaringer med å delta i et EU finansiert prosjekt, Sharing European Memories.

Mange av deltakerne ble nok slått av det store byråkratiet som må til om en ønsker å søke, om det er til kulturrådet eller gjennom kulturprogrammet i EU. Når det gjelder det siste, ble deltakerne advart mot å være ”lead-partner” i et program da det krever store ressurser og mye tid, men å være en partner i et prosjekt kan føre til mange spennende og utviklende tiltak lokalt. Det var mange gode idéer som dukka opp i løpet av seminaret, så dette vil bli fulgt opp med et prosjektverksted etter sommerferien, der søkere kan jobbe videre med et prosjekt, finne partnere og komme i gang med en søknad.

I Vest-Agder er det mange nye kulturhus under bygging, som trenger innhold, festivaler og institusjoner som vil utvide nettverk og komme videre med nye tilbud. Det er også interessant å søke EUs kulturmidler for å ivareta kulturarven, gamle håndverkstradisjoner, restaurere og omdefinere gamle industriområder og så videre.

Stikkordet er: ”la den gode idéen styre pengene, ikke omvendt”.
Seminar i Kulturfabrikken

av Lauvdal, Inga, publisert 21. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer