Statistisk Sentralbyrå har nå presentert tallmateriale over veiulykker med personskade for januar og februar. Det er i løpet av de to månedene registrert 794 ullykker med 1242 skadde personer og 30 drepte i Norge. Det har vært en nedgang på 91 ulykker og på 129 skadde i forhold til 2010. Antallet på trafikkdrepte på landsplan  er imidlertid dessverre økt fra 26 til 30 personer. I Vest-Agder gikk ulykkesantallet ned fra 34 i januar og februar i fjor til 26 for disse to månedene i år. Antall skadde var 50 - en mindre enn i fjor. Ingen omkom i trafikken i Vest-Agder i årets to første måneder. I fjor ble det registrert en drept i samme tidsrom.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer