Lærlingene trives på sine lærebedrifter og møter motiverte instruktører. Videre sier andre års lærlinger at de føler motivasjon fra arbeidsplassen og vil svært gjerne fortsette med faget sitt. De trives godt og opplever et godt arbeidsmiljø. Dette er svært gode resultater og gir et godt fundament for den videre tilnærmingen til fagopplæringen på Agder. Utfordringene ligger på å ytterligere trekke læringene med seg inn i medbestemmelse prosessene rundt opplæringen samt å bevisstgjøre bedriftene til i enda sterke grad til å vise til læreplaner og kompetansemål under selve opplæring.

Les dokumentasjon fra samlingen her:  Grimstad 08 og 09 mars 2011


av Kåre Blålid/Jan Torkelsen, publisert 14. mars 2011 | Skriv ut siden