Tidligere har jernbanesaker blitt håndtert i Veg- og baneavdelingen i Samferdselsdepartementet. Fra og med 7. mars blir banesakene lagt til den nyopprettede Baneavdelingen med Jon Fredrik Birkheim Arnesen som ekspedisjonssjef. Fra samme dato overtar Anders Buttedahl den nye Veg- og trafikksikkerhetsavdelingen. - Vi vil ha økt oppmerksomhet mot bane og kollektivtransport fremover, men det betyr ikke nedprioritering av vei og trafikksikkerhet, sier. Satsingen på vei i distriktene og kollektivtransport i byområder, som ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP), vil bli ytterligere styrket, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer