Å prioritere samferdsel er satsing for fremtiden. Samtidig er utfordringene store, skriver regjeringspartiet og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas parti – Senterpartiet - innledningsvis i en uttalelse fra helgens landsmøte. ”Senterpartiet vil arbeide for en standardheving av fylkesveiene til 10 tonns akseltrykk og fast dekke. Derfor krever vi minst 1 milliard kroner mer til vedlikehold, og en betydelig økning av de frie midlene til fylkeskommunene som skal gi rom for investering, skriver partiet i uttalelsen.

Partiet viser til at fylkesveiene nå utgjør om lag 80 prosent av veinettet. ”Vedlikeholdsetterslepet er stort og det er sterk kostnadsvekst i funksjonskontraktene. Dårlig veistandard skaper store utfordringer for både næringsliv og privatpersoner. Trafikksikkerhet og veistandard henger sammen” uttales det.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer