Å prioritere samferdsel er satsing for fremtiden. Samtidig er utfordringene store, skriver regjeringspartiet og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas parti – Senterpartiet - innledningsvis i en uttalelse fra helgens landsmøte. ”Senterpartiet vil arbeide for en standardheving av fylkesveiene til 10 tonns akseltrykk og fast dekke. Derfor krever vi minst 1 milliard kroner mer til vedlikehold, og en betydelig økning av de frie midlene til fylkeskommunene som skal gi rom for investering, skriver partiet i uttalelsen.

Partiet viser til at fylkesveiene nå utgjør om lag 80 prosent av veinettet. ”Vedlikeholdsetterslepet er stort og det er sterk kostnadsvekst i funksjonskontraktene. Dårlig veistandard skaper store utfordringer for både næringsliv og privatpersoner. Trafikksikkerhet og veistandard henger sammen” uttales det.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer