Å prioritere samferdsel er satsing for fremtiden. Samtidig er utfordringene store, skriver regjeringspartiet og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas parti – Senterpartiet - innledningsvis i en uttalelse fra helgens landsmøte. ”Senterpartiet vil arbeide for en standardheving av fylkesveiene til 10 tonns akseltrykk og fast dekke. Derfor krever vi minst 1 milliard kroner mer til vedlikehold, og en betydelig økning av de frie midlene til fylkeskommunene som skal gi rom for investering, skriver partiet i uttalelsen.

Partiet viser til at fylkesveiene nå utgjør om lag 80 prosent av veinettet. ”Vedlikeholdsetterslepet er stort og det er sterk kostnadsvekst i funksjonskontraktene. Dårlig veistandard skaper store utfordringer for både næringsliv og privatpersoner. Trafikksikkerhet og veistandard henger sammen” uttales det.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer