Kleppa uttrykte at hun er kjent med en uttalelse av 18. februar fra fylkesordførerne om at de vil ha veiadministrasjonen til fylkeskommunene. -Jeg sitter igjen med et mer nyansert bilde enn det som går frem av denne uttalelsen. Det er forbedringspunkter i samarbeidet mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene. Det må vi fokusere på framover.

Hun opplyste videre at KS har gitt forskingsinstituttet IRIS i oppdrag å undersøke effektene av Forvaltingsreformen. -I dette inngår å se på hvordan intensjonene om overføring av politisk makt har blitt oppfylt, og om nasjonale føringer og standarder binder opp regionale prioriteringer uten åStortingsbygget - nærbilde tilføre tilstrekkelige økonomiske ressurser til fylkeskommunene. KS ønsker også å få utredet konsekvensene av innføring av driftskontrakter og evaluere samarbeidet mellom fylkeskommunene og Statens vegvesen. Dette arbeidet skal være ferdig i desember 2012, sa statsråden.

-Kommunal- og regionaldepartementet vil på sikt vurdere behovet for en evaluering av hele Forvaltingsreformen. Jeg ser det som naturlig at reformen på samferdselsområdet er med i en slik eventuell samlet vurdering. Jeg understreker at jeg er opptatt av å ha helt spesiell oppmerksomhet på fylkeskommunene i tiden fremover. Det har jeg både sagt og skrevet til Stortinget ved flere anledninger. Det mener jeg er helt nødvendig, nettopp fordi vi ser at det er behov for mer fornying og vedlikehold på riksveinettet, og vi vet at da er det samme tilfellet på fylkesveinettet, sa samferdselsministeren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden