De norske regionkontorene i Brüssel, som blant annet omfatter Sørlandets Europakontor, samt kontorene til KS, LO og NHO har, på initiativ fra den norske EU-delegasjonen, opprettet et uformelt nettverk i EU-hovedstaden. Undersøkelser viser at 60-70 prosent av regelverksarbeidet i kommuner og fylker påvirkes av regelverk som utvikles i EU. EU-delegasjonen har derfor tatt initiativ til å styrke samhandlingen mellom delegasjonen, regionkontorene, NHO, LO og KS gjennom et nyopprettet dialogforum.

- Målet med dette dialogforumet er å styrke informasjonsutvekslingen og den faglige dialogen mellom EU-delegasjonen og regionkontorene, KS, LO og NHO i Brussel slik at vi i fellesskap tidlig kan fange opp nytt regelverk og nye initiativer som vil ha betydning for fylker, kommuner og partene i arbeidslivet, sier EU-delegasjonens regional- og kommunalråd Jan Edøy.

Tor Arne Johnsen
Tor Arne Johnsen
Sørlandets Europakontor er også glad over den nye satsingen. -Dette er kjempebra. Det bidrar til økt effektivitet og det bedrer både koordinering og samordning av arbeidet blant norske aktører i Brüssel. Europakontoret ønsker å bruke nettverket for at Agder på en enda bedre måte kan utnytte mulighetene som finnes i Brüssel, sier daglig leder Tor Arne Johnsen i Sørlandets Europakontor i Kristiansand.
Nettverket hadde sitt første møte i Norway House 24. februar, hvor alle de seks regionkontorene samt KS, LO og NHO var invitert.
- Deltakerne er enige om at dette er et bra initiativ og vi ble enige om å møtes fast omlag annenhver måned, sier Edøy.
På hvert møte vil deltakerne diskutere saker som er under utarbeidelse i EU-systemet. Edøy vil også konsultere de andre fagrådene på EU-delegasjonen for å kunne informere nettverket om saker fra ulike fagområder på et tidlig tidspunkt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mars 2011 | Skriv ut siden