Trafikksikkerhetsgruppen i Vest-Agder og Trafikksikkerhetsforum i Aust-Agder inviterer i samarbeid med Senter for likestilling til seminar om trafikk og kjønn onsdag 16.mars kl. 10.00 – 15.00 ved Universitet i Agder. Campus Kristiansand, B2 003 i hovedbygningen. Seminaret vil ta opp spørsmål som: Hva vet vi om kjønn, trafikk og risikoatferd sett både i et nasjonalt og regionalt perspektiv? Hvorfor er gutter overrepresentert i de alvorligste trafikkulykkene? Hva trenger vi kunnskap om? Hvilke tiltak kan være aktuelle å sette i gang lokalt og for hvilke målgrupper?

Målgruppen for seminaret er personer som til daglig jobber med trafikk og trafikksikkerhet for eksempel i politiet, Statens Vegvesen, Trygg trafikk, kommuner, fylkeskommuner og andre som jobber med trafikksikkerhet. Seminaret kan også være av interesse for trafikksikkerhetsansvarlige i videregående skoler.

Seminaret kan fungere som en møteplass hvor en utveksler kunnskap, får anledning til å diskutere lokale forhold og sammenlikne det med nasjonale forhold.

For mer informasjon om seminaret og påmelding, klikk her: http://senterforlikestilling.org/trafikk-og-kj%c3%b8nn/ Eller på mail: est@vaf.noKjønn-og-trafikk-plakat


av Torkelsen, Jan H., publisert 21. februar 2011 | Skriv ut siden