Opplysningsrådet for Veitrafikken har kartlagt veisikkerheten i landet. Arbeidet er basert på Statens vegvesens egen veidatabank for de siste ti årene, i følge Aftenposten. Oversikten viser blant annet hvor veiene er mest hullete, mest svingete, hvor de er smalest og hvor det er størst risiko for å havne i en alvorlig ulykke. Tallene viser at ulykkesfrekvensen, sett ut fra antall omkomne per milliard vognkilometer de siste ti årene, er høyest i Vest-Agder sammen med fylkene: Troms, Nordland, Oppland, Hedmark, Aust-Agder, Finnmark og Møre og Romsdal.

Direktør for vei og transport i Statens vegvesen, Lars Erik Hauger, mener den store forskjellen mellom fylkene har sin årsak i hvordan man bygger veier i Norge. – Trafikkmengden i fylker som Vestfold, Østfold og Oslo har gjort at vi har bygget ut veinettet. Og da bygger vi etter en standard hvor vi legger veldig vekt på sikkerhet, sier han.

Tallene tar for seg europaveiene, riksveiene og fylkesveier. Kommunale veier, som utgjør rundt 38.000 kilometer, er ikke med i kartleggingen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer