Det er et mål at så mange som mulig skal kunne benytte det vanlige kollektivtilbudet som finnes på hjemstedet. Fra sommeren 2011 vil ruteområder med et tilrettelagt kollektivtilbud dekke rundt 60 prosent av alle busspassasjerer og om lag 50 prosent av alle TT-brukere i Kristiansand. Når en stadig større del av kollektivtransporten blir tilrettelagt, vil antall personer med behov for TT-tjenesten reduseres. Et tilrettelagt rutetilbud gir grunnlag for omlegging av Transporttjenesten for funksjonshemmede. Fylkestinget har derfor vedtatt nytt reglement for ordningen. Målet med omleggingen er å kunne gi prioriterte TT-brukere et bedre transporttilbud.

Les annonse i Fædrelandsvennen fra torsdag 24. mars om tilrettelegging av kollektivtrafikken og endringer i TT-ordningen her.
Les annonse i Fædrelandsvennen fra torsdag 24. mars om:  "Transporttjenesten for funksjonshemmede legges nå om." her
Les brosjyre med informasjon om nytt reglement herTilrettelagt holdeplassTilrettelagt holdeplass i Kristiansand.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer