Riksantikvaren har fordelt 42 millioner kroner til fartøyvern. Pengene skal gå til istandsetting av fartøy over hele landet. Det var innkommet søknader for til sammen 187 millioner kroner i år. Vest-Agder er tilgodesett med hele 5,5 millioner kroner. Av disse vil 5 millioner kroner gå til videreføring av arbeidene på Hestmanden, mens 500 000 kroner skal gå til diverse fartøyer i henhold til SAVOS-verneplan. Vest-Agder er i år den fylkeskommune som har høyst tildelingsbeløp. -De historiske fartøyene er viktige for kystnasjonen Norge. Noen av skipene er i dårlig stand, og tilskuddene skal gå til å vedlikeholde fartøyene slik at de kan være i aktiv bruk på sjøen., sier riksantikvar Jørn Holme.

Fartøyvernet blir holdt oppe av enn omfattende frivillig innsats. Den frivillige virksomheten er i stor grad rettet mot drift og vedlikehold av fartøy som er i aktiv bruk. Det er omlag 210 eldre fartøy som har vernestatus gjennom frivillige avtaler med Riksantikvaren. Seks fartøy er fredet, og fire er varslet fredet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer