Bare hver tredje etablerer i Norge, Sverige og Danmark er kvinne. Et norskledet prosjekt skal bidra til å øke andelen kvinnelige entreprenører i Skandinavia. Ti partnere fra Norge, Sverige og Danmark, der i blant Vest-Agder fylkeskommune, står bak det treårige Interreg-prosjektet Women in Business. Blant partnerne er flere regioner og fylkeskommuner, som på ulike måter har arbeidet aktivt for å øke andelen kvinnelige gründere uten til nå å ha lykkes i særlig grad. Nå finner regionene løsninger i nabolandene. Regionene leter nå i fellesskap etter oppskriften som skal gi flere kvinner lyst til å starte bedrift.

Den skandinaviske modellen

- Vi ønsker å utvikle en felles modell for arbeid med kvinner og entreprenørskap i prosjektets partnerregioner. Den skandinaviske modellen skal gi oss en mer lik måte å arbeide på i de trewomen in business illustrasjonsmotiv landene, ikke minst i forhold til hvordan de respektive virkemiddelapparatene støtter opp om kvinnelig entreprenørskap, sier Hilde Lona ved Nordisk informasjonskontor Sør-Norge. Hun leder det internasjonale samarbeidet.

For å utvikle Den skandinaviske modellen, har Women in Business etablert et kunnskapsnettverk. Det består av kvinnelige gründere, virkemiddelapparatene og forskere fra Agderforskning og universitetene i Ålborg og Gøteborg. Gjennom såkalte vekstsamlinger deler nettverket sine erfaringer fra kvinnelig entreprenørskap i de tre landene, og finner nye løsninger på sentrale utfordringer for at kvinner skal lykkes i sin næringsutvikling. Løsningene danner fundamentet for den nye modellen, som kvalitetssikres av forskermiljøene.

- Forskermiljøene har gitt oss viktige innspill til arbeidet med modellen, sier Lona, som presenterer den ferdige modellen på en konferanse i Frederikshavn i september.

Grenseløs business

Women in Business gir partnerne bredere tilgang på kunnskap og erfaringer enn om regionene hadde kjørt egne prosjekter, mener Lona. Ikke minst har det internasjonale samarbeidet ført til nye forretningsavtaler mellom gründerkvinner på tvers av landegrensene.

www.womeninbusiness.no


av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mars 2011 | Skriv ut siden