Følgende søknader ble gitt tilskudd:

Tiltak i friluftsområder

Søker

Tiltak

Søknad

Tilskudd

Lister friluftsråd

Etablering av kanobase for utlån i Eiken

77 000

44 000

Vest-Agder fylkes-kommune

Etablering av Skibmannsheia Turisthytte

400 000

400 000

Kristiansand kommune

Tilrettelegging av friområde Voie 17

200 000

150 000

Midt-Agder friluftsråd

Bygging av gapahukleir i Friluftsparken i Søgne

550 000

250 000

Midt-Agder friluftsråd

Skjøtsel og vedlikehold i friluftsparken i Søgne

446 000

185 000

Songdalen kommune

Informasjonsskilt ved Gratjønn

15 000

15 000

Mandal kommune

Bygging av universelt utformet toalett i Furulunden

400 000

350 000

Audnedal kommune

Informasjonstavler om Byremoparken og Sundet

92 500

81 000

FREM

Bygging av kanoutsettingsplass i Harkmark

40 000

20 000

Kristiansand kommune

Tilretteleggingstiltak ved Tømmerstøveien 10

290 000

245 000

Kristiansand kommune

Utbedring av turløype til NRK-eiendommen på Flekkerøya

200 000

150 000

Audnedal kommune

Etablering av turvei ved Neset i Byremoparken

100 000

100 000

Farsund kommune

Turvei rundt Mosvoldtjern

605 000

250 000

Kristiansand kommune

Oppføring av friluftstoalett i Krageviga, Dybingen og Prestøya

360 000

60 000

Kristiansand kommune

Tilrettelegging for friluftsliv i Buane friluftsområde

1 310 000

300 000

SUM:

9 090 130

2 600 000

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer