I forbindelse med fylkeskommunens oppgaver knyttet opp mot høstbare viltarter skal det deles ut til sammen 300 000 kroner gjennom en tilskuddsordning for viltformål. Tilskuddsordningen er delt inn i to tilskuddsposter: hjortevilttiltak og lokale vilttiltak. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag at midlene for i år fordeles med 190 000 kroner til hjortevilttiltak og 110 000 kroner til lokale vilttiltak. Det var kommet inn 14 søknader, hvorav åtte ble tildelt midler. I tillegg kommer bruk av tilskuddsmidlene til følgende oppgaver: Utarbeidelse av rapporten ”Elg og hjort i Vest-Agder 2011”, trykking av brosjyre basert på rapporten og arrangering av årets fellesmøte for kommunal viltforvaltning. Årets samlede søknadsbeløp var på 638 950 kroner.

Tilskudd til hjortevilttiltak

-Det tildeles 115 000 kroner til rapporten ”Elg og hjort i Vest-Agder 2011”. Rapporten utarbeidesFaun Naturforvaltning AS av Faun Naturforvaltning AS på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune.
-Det tildeles 14 600 kroner til trykking av en brosjyre som gir kort oppdaterting av elgens og hjortens status i fylket i 2011. Oppdateringen baseres på rapporten ”Elg og hjort i Vest-Agder 2011”
-Det tildeles 11 500 kroner til Lyngdal kommune som tilskudd for å holde beitetakseringskurs for jaktlagene i Lyngdal kommune.
-Det tildeles 18 000 kroner til Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder til å arrangere jaktlederkurs.
-Det tildeles 15 900 kroner til Vest-Agder Dachshundklubb til utdanning av ettersøksekvipasjer og dommere.
-Det tildeles 15 000 kroner til Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder til gjennomføring av fase II i instruktørutdanning for jegerprøve.

Fire søknader ble ikke imøtekommet. Disse omfattet: en søknad fra Skogbrukets kursinstitutt om midler til seminaret Hjortevilt 2011 og tre søknader fra Kristiansand om innkjøp av saltsteiner, om midler å lage en felles plan for hjorteforvaltning i fylket og om midler til tiltak i en viltkorridor på Langemyr.

Tilskudd til lokale vilttiltak

-Det tildeles 20 000 kroner til Vest-Agder fylkeskommune til å arrangere et fellesmøte for kommunal viltforvaltning
-Det tildeles 30 000 kroner til Norsk institutt for naturforskning som tilskudd til et felles grågåsprosjekt for Østlandet og Sørlandet som kan se nærmere på den økende hekkebestanden.Norges jeger- og fiskerforbund
-Det tildeles 10 000 kroner til Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder til å arrangere et kurs i jakt og fangst av rødrev og mår.
-Det tildeles 10 950 kroner til Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder til et kurs i sjøfugljakt.
-Det tildeles 39 050 kroner til Gustavsen Naturanalyser til en valuering av sjøfugljakt.

To søknader ble ikke imøtekommet. Disse omfattet: en søknad fra: CEES Biologiske institutt ved Universitetet i Oslo til et prosjekt kalt ”Urbane måker” i Vest-Agder og en søknad fra Kvinesdal jeger- og fiskerforening om et tiltak for å øke harebestanden.


av Torkelsen, Jan H., publisert 8. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer