Vest-Agder fylkeskommune deler ut tilskudd til friluftslivstiltak i fylket. Tilskuddene fordeles gjennom tilskuddsordninger som fylkeskommunen forvalter på vegne av Miljøverndepartementet. Tilskuddsrammen fordeles årlig over statsbudsjettet, I 2011 disponerer fylkeskommunen 300 000 kroner til en en av disse tilskuddsordningene som omfatter tiltak som skal medvirke til stimuleringstiltak og holdningsskapende arbeid med vekt på å styrke allmennhetens interesser. Til sammen 22 søkere hadde søkt om samlet 755 750 kroner. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at 12 av søknadene blir gitt tilskudd.

Eksempler på tiltak som faller inn under denne tilskuddsordningen kan være tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier, tiltak som stimulerer nye grupper til deltakelse i friluftslivsaktiviteter - for eksempel mennesker med nedsatt funksjonsevne og etniske minoriteter og tiltak som bidrar til å utvikle samarbeidet mellom friluftsliv og kulturminnevern. Ordningen retter seg mot lokale lag og organisasjoner, de regionale nettverkene ”Forum for natur og friluftsliv”, Friluftsrådenes fellesorganisasjon, og eventuelle andre landsdekkende, frivillige organisasjoner med friluftsliv som arbeidsområde.

Følgende søknader ble gitt tilskudd:

Tilskudd til friluftslivstiltak

Søker

Tiltak

Søknad

Tilskudd

Lister friluftsråd

”På naturlig vis”

25 000

25 000

Torridal IL

Kultur-orientering

5000

5000

Midt-Agder friluftsråd

På topp 2011

60 000

40 000

KOT

Mer friluftsliv i skolen, Skoleprosjektet

16 000

16 000

Midt-Agder friluftsråd

Naturskole

55 000

50 000

Forum for natur og friluftsliv

Nettverksbygging for å fremme friluftsliv

18 000

10 000

Hægebostad IL

Heieturer i Hægebostad

20 000

13 000

FOT, Barnas turlag

Barnas turlag, aktiviteter

77 000

30 000

NJFF Agder

Sjøfiske for ungdom

11 000

11 000

KOT

Barn og ungdom til fjells

47 500

30 000

Midt-Agder friluftsråd

Naturlos 2011

125 000

60 000

Oddersjaa orientering

Turorientering

10 000

10 000

SUM:

755 750

300 000

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer