Samferdselsdepartementet har fordelt 13 millioner kroner til seks fylkeskommuner som deltar i et prøveprosjekt for bedre samordning av bestillingstransport og tilrettelagt transport. Vest-agder fylkeskommune er tildelt 4,4 millioner kroner. - Det er viktig å legge til rette for gode transportløsninger for personer med redusert mobilitet. Gode løsninger har lokal stor betydning for mange personer og er til inspirasjon og oppfølging for flere fylkeskommuner, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Prøveprosjektet startet i 2009 og avsluttes i 2011. Hovedmålet med prosjektet er å finne løsninger som øker mobiliteten til personer med behov for spesielle transportløsninger. Departementet ønsker å kartlegge om en bedre samkjøring av bestillingstransport og tilrettelagt transport (TT) vil kunne gi bedre utnyttelse av ressursene.
Fylkeskommunen har ansvar for å tilby tilrettelagt transport for funksjonshemmede gjennom TT-ordningen. I prøveprosjektet blir tilbudet av bestillingstransport utvidet, samtidig som det gjøres noen tilpasninger i regelverket for tilrettelagt transporttjenester, slik at mest mulig av TT-bruken blir utført av den ordinære kollektivtransporten.
Ved en styrking av tilbudet av bestillingstransport og servicetransport, kan flere TT brukere benytte seg av dette tilbudet, som dessuten er åpent for alle trafikanter.

En overgang fra TT til bestillingstransport vil kunne frigjøre ressurser som kan brukes til å styrke tilbudet til de som ikke kan benytte det utvidede bestillingstransporttilbudet.
Prosjektet vil bli evaluert i løpet av året.
Beløpet på 13 millioner kroner er bevilget over statsbudsjettet for 2011, og omfatter finansiering av evalueringen.
Midlene er fordelt slik:

Søker

Tildelt sum i 2011 (kroner)

Oslo kommune

800 000

Østfold fylkeskommune

2 350 000

Telemark fylkeskommune

1 140 000

Vest-Agder fylkeskommune

4 400 000

Sogn og Fjordane fylkeskommune

1 500 000

Nord-Trøndelag fylkeskommune

2 500 000


av Torkelsen, Jan H., publisert 26. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer