• Fylkesordføreren vil ha vurdert maxi-taxi-rabatt i bomstasjonene
  av Torkelsen, Jan H., 02.05.11

  Ny bomstasjon på E-18 vest for Lillesand

  Det opprettes en ny bomstasjon på E18, vest i Lillesand, i tillegg til dagens bomstasjon på...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 29.04.11

  Samferdselskonferansen bidro til å forsterke enigheten om veien videre

  Fylkesrådmann Tine Sundtoft uttrykte i en oppsummering av den store samferdselskonferansen som ble...

  Les mer
 • Samarbeidet om samferdselssaker fungerer godt på Sørlandet
  av Torkelsen, Jan H., 29.04.11

  Samarbeidet om samferdselssaker fungerer godt på Sørlandet

  Fylkesordfører Laila Øygarden fra Aust-Agder og fylkesordfører Toril Runden fra Vest-Agder la vekt...

  Les mer
 • Transportindustrien ser behov for betydelige endringer i samferdsels-Norge
  av admin, 29.04.11

  Transportindustrien ser behov for betydelige endringer i samferdsels-Norge

  Les mer
 • Stor motstand mot sammenslåing av helseregioner
  av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

  Økt fokus på utbedringer på strekning på Kuliaveien i Songdalen

  Fremskrittspartiets gruppeleder Arild Birkenes reiste i fylkestinget onsdag en interpellasjon til...

  Les mer
 • Jernbaneforum Sør ansetter prosjektleder
  av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

  Strategidokument for Sørvestbane-prosjektet godkjent av fylkestinget

  Fylkestinget godkjente onsdag et forslag til strategidokument for Sørvestbanen som Jernbaneforum...

  Les mer
 • Bompengebelastningen svært ujevnt fordelt fra fylke til fylke
  av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

  Vil de tre bompengeselskapene i Vest-Agder bli ett?

  Fylkestingsrepresentant Terje Damman (H) viste i fylkestinget i dag til at Samferdselsdepartementet...

  Les mer
 • Sørvestbanen – YES WE CAN DO IT!
  av Torkelsen, Jan H., 26.04.11

  Landets første høyhastighetsbaneprosjekt må bli Sørvestbanen!

  -Vår kamp handler om at Sørvestbanen fra Oslo via Kristiansand til Stavanger må bli det første...

  Les mer
 • Kommunalministeren: -Flere muligheter regionalt
  av Torkelsen, Jan H., 26.04.11

  4,4 millioner til forsøk med bestillingstransport og TT i Vest-Agder

  Samferdselsdepartementet har fordelt 13 millioner kroner til seks fylkeskommuner som deltar i et...

  Les mer

Fylkesutvalget kritisk til innføring av nasjonale føringer på fylkesvegnettet

-Hovedhensikten med forvaltningsreformen er å gi det regionale nivået større beslutningsmyndighet på viktige områder for å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.11

Arild Birkenes retter interpellasjon om utbedring av ”Kuliaveien”

-Vil fylkesordføreren medvirke til at fylkeskommunen som veieier sikrer og utbedrer bakken fra Nodeland sentrum til Nodelandsheia i Songdalen kommune slik at gul stripe kan etableres, spør FRP’s...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Fylkeskommunens samferdselspolitikere går inn for å øke årets fylkesveibudsjett

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2010 gikk hovedutvalget inn for at fylkestinget 27. april øker årets budsjettramme til...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Fylkeskommunen finansierte Trygg Trafikk Vest-Agder med 650 000 kroner i fjor

Trygg Trafikk Vest-Agder har lagt frem årsrapporten for 2010 som beskrives som et år med høy aktivitet over et vidt spekter av områder. Spesielt fremheves satsinger innenfor informasjonsarbeid og...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Strategiplan for Sørvestbane-prosjektet behandles nå politisk på sør-vestlandet

Jernbaneforum Sørs plenumsmøte vedtok i januar et forslag til strategidokument for Sørvestbanen. Vedtaket forutsetter godkjenning av respektive fylkesting i Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Enighet om tiltak mot ran i kollektivtrafikken

-Ran og vold mot sjåfører i kollektivtrafikken er alvorlig, både for den enkelte arbeidstaker og for arbeidsmiljøet. Kontantfri kollektivtrafikk vil derfor være et viktig bidrag til å redusere...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.11

Mars-vekst i Listerbommene

Nå foreligger trafikktall for mars måned fra bomstasjonene i Lister som er med å finansiere mange veiprosjekter i regionen. I forhold til mars i fjor har det i mars år vært flere passeringer i både...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen ga Sørvestbane-forkjemperne økt kampskyts

Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen Tom Stillesby fra Jernbaneverket reiser i disse dager rundt til alle jernbaneforaene for å fortelle om resultater så langt fra utredningen. Han besøkte...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01