-Vil fylkesordføreren medvirke til at fylkeskommunen som veieier sikrer og utbedrer bakken fra Nodeland sentrum til Nodelandsheia i Songdalen kommune slik at gul stripe kan etableres, spør FRP’s gruppeleder Arild Birkenes i en interpellasjon som vil bli besvart i fylkestingets møte 27. april. Birkenes beskriver strekningen som både bratt og for smal til dagens trafikk. Etter store vanskeligheter med fremkommeligheten om morgenen og ettermiddagen på E 39 brukes også veien Nodeland- Augland mye som avlastningsvei for E39. Dette gjelder bilister fra hele regionen, skriver han.

-Bakken opp til Nodelandsheia er både humpete og smal. En er kjent med at strekningen skal asfalteres nå (sommeren 2011.) Det er i dag cirka 500 hus på Nodelandsheia og like mange nye boenheter er planlagt i boligområdet. Nodelandsheia har skole med rundt 360 elever. Det er 11 barnehageavdelinger med cirka 170 barn pluss ansatte. Mange av disse barna kommer fra andre deler av kommunen. De skal fraktes i biler opp og ned. Det er stor trafikk av skolebusser. En er også kjent med at folk som har hatt sitt arbeid i skole og barnehage har sluttet med begrunnelse i den trafikkfarlige bakken til arbeidsplassen, skriver Birkenes.

-Bakken opp til boligområdet er i mange situasjoner direkte trafikkfarlig. En må bare prise seg lykkelig over at ikke tragiske ulykker har forekommet. Denne bakken opp til Nodelandsheia trenger utbedring og oppgradering slik at gul stripe kan etableres i veien, understreker Arild Birkenes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer