-Vil fylkesordføreren medvirke til at fylkeskommunen som veieier sikrer og utbedrer bakken fra Nodeland sentrum til Nodelandsheia i Songdalen kommune slik at gul stripe kan etableres, spør FRP’s gruppeleder Arild Birkenes i en interpellasjon som vil bli besvart i fylkestingets møte 27. april. Birkenes beskriver strekningen som både bratt og for smal til dagens trafikk. Etter store vanskeligheter med fremkommeligheten om morgenen og ettermiddagen på E 39 brukes også veien Nodeland- Augland mye som avlastningsvei for E39. Dette gjelder bilister fra hele regionen, skriver han.

-Bakken opp til Nodelandsheia er både humpete og smal. En er kjent med at strekningen skal asfalteres nå (sommeren 2011.) Det er i dag cirka 500 hus på Nodelandsheia og like mange nye boenheter er planlagt i boligområdet. Nodelandsheia har skole med rundt 360 elever. Det er 11 barnehageavdelinger med cirka 170 barn pluss ansatte. Mange av disse barna kommer fra andre deler av kommunen. De skal fraktes i biler opp og ned. Det er stor trafikk av skolebusser. En er også kjent med at folk som har hatt sitt arbeid i skole og barnehage har sluttet med begrunnelse i den trafikkfarlige bakken til arbeidsplassen, skriver Birkenes.

-Bakken opp til boligområdet er i mange situasjoner direkte trafikkfarlig. En må bare prise seg lykkelig over at ikke tragiske ulykker har forekommet. Denne bakken opp til Nodelandsheia trenger utbedring og oppgradering slik at gul stripe kan etableres i veien, understreker Arild Birkenes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer