-Vil fylkesordføreren medvirke til at fylkeskommunen som veieier sikrer og utbedrer bakken fra Nodeland sentrum til Nodelandsheia i Songdalen kommune slik at gul stripe kan etableres, spør FRP’s gruppeleder Arild Birkenes i en interpellasjon som vil bli besvart i fylkestingets møte 27. april. Birkenes beskriver strekningen som både bratt og for smal til dagens trafikk. Etter store vanskeligheter med fremkommeligheten om morgenen og ettermiddagen på E 39 brukes også veien Nodeland- Augland mye som avlastningsvei for E39. Dette gjelder bilister fra hele regionen, skriver han.

-Bakken opp til Nodelandsheia er både humpete og smal. En er kjent med at strekningen skal asfalteres nå (sommeren 2011.) Det er i dag cirka 500 hus på Nodelandsheia og like mange nye boenheter er planlagt i boligområdet. Nodelandsheia har skole med rundt 360 elever. Det er 11 barnehageavdelinger med cirka 170 barn pluss ansatte. Mange av disse barna kommer fra andre deler av kommunen. De skal fraktes i biler opp og ned. Det er stor trafikk av skolebusser. En er også kjent med at folk som har hatt sitt arbeid i skole og barnehage har sluttet med begrunnelse i den trafikkfarlige bakken til arbeidsplassen, skriver Birkenes.

-Bakken opp til boligområdet er i mange situasjoner direkte trafikkfarlig. En må bare prise seg lykkelig over at ikke tragiske ulykker har forekommet. Denne bakken opp til Nodelandsheia trenger utbedring og oppgradering slik at gul stripe kan etableres i veien, understreker Arild Birkenes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer