Regjeringen starter nå en utredning for å se på ulike måter å finansiere tannbehandling for voksne. -I utredningen vil en også se på muligheten til å etablere et tak for hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Regjeringen har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet. – Vi må også se på hvordan offentlig finansiering skal beregnes. Tannlegene kan i dag sette prisene fritt – og prisene varierer følgelig betydelig, sier Strøm-Erichsen i en nyhetsmelding.

-Som en del av dette vil vi nå se på ulike måter tannbehandling kan finansieres på, som skjermingsordninger eller tak for egenbetaling. Vi ser blant annet at våre naboland har ulike løsninger for hvordan pasientene får dekket tannbehandling fra det offentlige, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
I utredningsarbeidet vil regjeringen se på hvilke former for behandling det offentlige eventuelt skal finansiere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. april 2011 | Skriv ut siden