Vest-Agder fylkeskommune har som strategi å bidra til utvikling av minst en kulturell møteplass i hver kommune. I Hægebostad er dette Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter. Fullføring og etablering av anlegget er et viktig prosjekt i en samarbeidsavtale mellom Hægebostad kommune og fylkeskommunen. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om at nybygget ventes ferdig 1. juni og at det er planlagt et åpningsarrangement 23. juni. Det er utarbeidet et opplegg for driften etter åpning av anlegget. Hovedutvalget slutter seg til det driftsopplegget, men la i møtet inn som en premiss for avtalen og den videre driften at det presiseres at Tingparken eies med en halvpart hver av kommunen og fylkeskommunen. Driftsavtalen må derfor forplikte partene innen 2014 å harmonisere partenes netto tilskudd til å samsvare med eierandelen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2011 | Skriv ut siden

For å oppnå gode læringsresultater er det viktig at lærerne har høy kompetanse og disponerer tiden godt. Lærernes tid bør brukes til kjerneoppgavene i skolen; undervisning, vurdering og planlegging av undervisningen.

Utvalget kan foreslå endringer i regelverket for å fjerne eller redusere eventuelle unødvendige oppgaver.
Skoleklasse i arbeid

Økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag skal utredes. Forslagene skal medføre en bedre og mer effektiv bruk av tidsressurser i skolen.

Parallelt med utvalgets arbeid blir det gjennomført et forskningsprosjekt som skal kartlegge lærernes tidsbruk. Utvalget skal basere seg på funn fra denne kartleggingen og fra andre relevante undersøkelser og annen forskning. Utvalget skal avgi sin rapport innen 20. august 2009.

Utvalget ønsker innspill!
Hvilke oppgaver i skolen mener du ”stjeler” tid fra opplæringen?
Hvor ligger mulighetene til forbedring?

Si din mening her (ell@kd.dep.no)

Lenke til informasjon om Tidsbrukutvalgets sammensetning og mandat

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer