Det er utarbeidet planer for bygging av ei laksetrapp i en 220 meter lang tunnel ved Kvåsfossen i elva Lygna. Elva er lakseførende de rundt 20 kilometrene fra kysten og frem til fossen. Ved å anlegge ei laksetrapp økes lengden med ytterligere rundt 30 kilometer. Etter kvalifiserte beregninger vil det medføre en dobling av potesialet for lakseproduksjon i elva. Fylkesutvalget ble i fjor vår orientert om prosjektet som er kalkulert til å koste 6,6 millioner kroner. Fylkeskommunen har bidradd med midler til et forprosjekt. I forrige uke ble det politisk vedtatt i Lyngdal kommune å legge ut reguleringsplanen for det som betegnes som en unik laksetrapp i norsk sammenheng.

For å få realisert prosjektet må både Lyngdal og Hægebostad kommuner bidra . Vest-Agder

Lygna ved Kvåsfossen
Lygna ved Kvåsfossen
fylkeskommune og statlige organer vil bli forespurt om å bidra med midler.

Tunnelen vil ha en bredde på tre meter og en høyde på fire meter. Det gir plass til en gangbane langs hele tunnelen for blant annet inspeksjon og vedlikehold. Tunneltrappa vil få 54 kulper. I tillegg til trappetunnelen er det lagt opp til å sprenge ut en tilkomsttunnel på henimot 60 meter til et visningsrom. Her vil det bli et vindu mot trappa slik at publikum kan se laks på vei oppover trappa. Det skal også anlegges parkeringsanlegg og sanitærbygg

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. april 2011 | Skriv ut siden