De to fylkeskommunene på Agder besluttet i 2009 å bidra med til sammen en million kroner til kunstnerisk utsmykking Universitetet i Agder -Campus Grimstad. Mens vertsfylkeskommunen Aust-Agder skulle dekke 600 000 kroner skulle Vest-Agder fylkeskommune dekke 400 000 kroner. Det er i ettertid blitt klart at det påtenkte kunstverket ”Sølvregn” ikke har vært realiserbart innenfor den økonomiske rammebetingelsen. Det er derfor enighet om å omdisponere midlene til å gi kunstverket Kouros av Arve Rønning som Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuners gave til Campus Grimstad. Fylkesutvalget i Vest-Agder samtykket i omdisponeringen tirsdag, mens fylkesutvalget har gitt samme samtykke tidligere i vår.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. april 2011 | Skriv ut siden