-Ran og vold mot sjåfører i kollektivtrafikken er alvorlig, både for den enkelte arbeidstaker og for arbeidsmiljøet. Kontantfri kollektivtrafikk vil derfor være et viktig bidrag til å redusere risikoen for ran, sier statssekretær Jan-Erik Støstad. Han har ledet en partssammensatt arbeidsgruppe som er enige om at målet er at kollektivtransporten skal være kontantfri. Arbeidsgruppen med berørte parter og myndigheter er enige i en målsetting om at kollektivtrafikken skal være kontantfri. Samtidig må kundenes behov for betalingsmuligheter og effektiv transport ivaretas på en god måte.

Det er enighet om en rekke tiltak som kan iverksettes allerede i 2011 og første halvår av 2012. Dette er for eksempel å iverksette to-prissystem i hele landet, flere kommisjonærer, fornying og salg av periodekort på internett, bankkortterminaler på billettmaskiner i distriktene, flere deponeringssteder, lavere kontantbeholdning hos sjåførene og holdeplasstiltak som for eksempel bedre belysning.

Andre tiltak må fases inn så raskt det er mulig. Arbeidsgruppen er videre enig om at løsninger for mobil billettering for alvor skal tas i bruk i 2013.

Last ned rapporten (pdf)


av Torkelsen, Jan H., publisert 4. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer