KRD, UD, og Departementenes servicesenter (DSS) har samarbeidet om å tilpasse EØS notatdatabasen for kommunesektoren. Notatdatabasen samler informasjon om EU regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. For å gjøre det enklere for kommunesektoren å følge med på regelverksutviklingen på sitt område, vil departementene fra nå av merke saker som antas å bli av vesentlig betydning for fylkeskommuner og kommuner. Dette vil på lengre sikt gjøre det enklere for kommunesektoren å bli ”føre var” når det gjelder kommende EØS-lovgivning som de må tilpasse seg dersom de blir innført i norsk lov.

Denne funksjonen ble operativ fra 1.oktober, og finnes nå på Europaportalens EØS-notatbase, under lenken ”Fylker og kommuner”. Arbeidet vil ikke bli gitt tilbakevirkende kraft, fordi implementerte direktiver og forordninger fra EØS-samarbeidet allerede er kjent i kommunesektoren. Det er bare den framtidige lovgivningen som er aktuell i denne sammenheng. De merkede sakene samles i en liste som fylles gradvis, etter hvert som departementene arbeider med nye saker. Derfor er listen ikke veldig omfattende nå i startfasen.
EØS notatdatabasen

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. april 2011 | Skriv ut siden